Empat (4) Program Nilai Tambah:

1. Laman Web MLA 2.0 & Helpdesk
Prestariang menyediakan talian telefon serta alamat emel yang khusus untuk memudahkan pelanggan menghubungi pasukan MLA 2.0 di Prestariang bagi segala pertanyaan berkenaan perolehan perisian Microsoft. Perunding jualan kami dapat dihubungi di nombor berikut: 03-8314 8455 dan 03-8314 8470, dan di alamat emel berikut: [email protected] Di samping itu, Prestariang juga telah membangunkan laman web yang khusus untuk pelanggan MLA 2.0, yang mana maklumat tentang perolehan dan pembayaran akan dikongsikan dengan agensi dan kementerian. Banyak lagi maklumat yang boleh diperolehi dari laman web MLA 2.0, seperti program perolehan, program nilai tambah, software assurance benefits, serta makluman terkini tentang berita dan aktiviti yang dijalankan oleh Prestariang di premis kerajaan mau pun di luar premis kerajaan. Layari www.mla.prestariang.com.my untuk segala maklumat lanjut.

2. Bengkel Pengurusan Aset Perisian (Software Asset Management Workshop)
Microsoft telah menyediakan beberapa kemudahan (tools) dalam menyelenggara lesen perisian, yang dikenali sebagai Software Asset Management (SAM). SAM tools dapat membantu pelanggan merancang perbelanjaan perisian, merekod penggunaan lesen, serta berbagai kemudahan lain. Prestariang akan menjalankan bengkel SAM untuk agensi-agensi yang terpilih bagi menerangkan dengan lebih lanjut tentang SAM dan aplikasinya.

3. Program Pendedahan dan Penggunaan Perisian (Awareness & Adoption)
Prestariang amat berbesar hati untuk menjalankan program pendedahan perisian Microsoft di premis kerajaan serata Malaysia. Program Tips & Tricks ini memuatkan pembentangan tentang perisian Microsoft terkini serta sesi soal jawab bersama pelanggan.

4. Persidangan CIO (CIO Conference)
Prestariang akan membawakan perkongsian maklumat teknologi terkini oleh pakar industri kepada ketua-ketua jabatan di bahagian pengurusan maklumat, menerusi persidangan yang akan diselenggara sepenuhnya oleh Prestariang.