Langkah 1. MOHON SEBUTHARGA
Prestariang akan hantarkan sebutharga kepada agensi berdasarkan Jadual Bahan 'Bill of Material' yang dipohon oleh mereka.

Langkah 2. HANTAR SST/LOA
Setelah proses perolehan dilaksanakan, agensi perlu menghantar SST/LOA kepada Prestariang bagi tujuan penyediaan pakej perjanjian perolehan untuk ditandatangani oleh agensi.

Langkah 3. TANDATANGAN PERJANJIAN
Agensi hendaklah menandatangani perjanjian perolehan elektronik dan perisian akan diaktifkan di dalam sistem Microsoft.

Langkah 4. TERIMA LESEN MICROSOFT
Lesen Microsoft sedia untuk digunakan oleh agensi. Agensi terima invois daripada Prestariang dan proseskan bayaran dalam tempoh 30 hari – dari tarikh penerimaan invois.