Program Perlesenan Perisian

MLA 3.0
Kategori Pengguna
Agensi Kerajaan
Badan Berkanun
Kerajaan Negeri
EAP Lampiran 1
OVP Lampiran 2
MPSA (Individual CAL) Lampiran 3
EAS Lampiran 4
OVS Lampiran 5
Renewal SA (EAP) Lampiran 6
Renewal SA (OVP) Lampiran 7
Renewal SA (MPSA) Lampiran 8
ILA
MPSA Academic Perpetual Lampiran 9
MPSA Academic Subscription Lampiran 10
EES Subscription Lampiran 11
OVS Education Lampiran 12
Renewal SA (MPSA Academic) Lampiran 13
MLA 2.0
Kategori Pengguna
Agensi Kerajaan
Badan Berkanun
Kerajaan Negeri
EAP & OVP Lampiran 14
EAS & OVS Lampiran 15
Renewal SA (EAP & OVP) Lampiran 16


Perkhidmatan

MLA 3.0
Kategori Pengguna
Agensi Kerajaan
Badan Berkanun
Kerajaan Negeri
ILA
MPS Lampiran 17
MCS Lampiran 18


Microsoft Hardwares
MLA 3.0
Kategori Pengguna
Agensi Kerajaan
Badan Berkanun
Kerajaan Negeri
ILA
Microsoft Hardwares (Perkakasan) Lampiran 19