Jadual 1 : Jadual Harga Perlesenan Baru termasuk Software Assurance di bawah

program EAP dan OVP (Hak Milik Kekal)