MLA2.0 Briefing Session & Launching of Microsoft Solution Acceleration Program  Muat turun "Slide Deck"Prestariang bersama Microsoft telah menganjurkan sesi taklimat “MLA Briefing Session & Microsoft Solution Accelerator Program” kepada penjawat awam, pada 8hb Oktober 2015 di Everly Putrajaya.


Encik Nor Muhammad Che Dan, Ketua Penolong Setiausaha Perolehan Kerajaan telah memberikan penerangan mengenai tatacara pembelian lesen Microsoft di bawah kontrak berpusat MLA 2.0.


Microsoft membentangkan produk-produk yang telah dipakejkan sebagai penyelesaian dan kemudahan dalam memantapkan perkhidmatan kerajaan. Tawaran hebat sehingga 31 hb Disember 2015.